La Borda. Cooperativa viviendas en cesion de uso

Borda, queremos harmonizar a necesidade de acceder a unha vivenda de carácter social, económico e ambientalmente sustentables, e ao mesmo tempo promover o acceso a un lugar onde vivir sen pasar por circuítos convencionais do mercado inmobiliario.

Pensamos que é imprescindible xerar formas de acceso á vivenda de titularidade colectiva que poñan o foco no uso efectivo destas, e non no seu valor de cambio no mercado capitalista. Ao mesmo tempo, queremos fomentar formas de convivencia máis comunitarias que faciliten a interrelación entre veciños e veciñas, e favorezan a repartición do traballo doméstico e de coidados a través de espazos comúns.”

laborda.coop

Deja una Respuesta

*