Cronograma

Este cronograma foi elaborado nunha das reunións de traballo no mes de decembro de 2015. Aquí podemos ver as próximas fases no proceso de creación de Outra Forma de Vivenda, coa flexibilidade que supón a novidade do proxecto e as novas situacións que poidamos encontrar no camiño.

Servirá para ter unha visualización da iniciativa de forma máis xeral para tomar así unha perspectiva máis ampla e precisa do proceso a seguir.

Nestes gráficos, podemos ver o cronograma e as diferentes fases que seguiremos nos próximos meses.