Presentación

Proxecto de vivendas accesibles, comunitarias e sustentables na cidade da Coruña


É momento de cambio, pedímolo as persoas e tamén a natureza. Tod@s temos dereito a unha vivenda adaptada á nosa situación persoal.

Quen somos?

Somos un grupo de persoas e profesionais de diversas áreas (terapia ocupacional, arquitectura, comunicación, traballo social, psicoloxía,…) que, baseándose en experiencias e problemáticas próximas, deciden unirse co interese de desenvolver esta iniciativa común.

Que queremos?

  • Impulsar un proxecto piloto de vivendas accesibles, sustentables e comunitarias, no que as persoas interesadas tomen parte activa na súa promoción, deseño e xestión. 
  • Reivindicar o dereito a unha vivenda digna tendo en conta as situación de cada unidade de convivencia.
  • Propoñer outra forma de construír e habitar, respectuosa e considerada co medio ambiente e coa saúde das persoas.
  • Estender a idea de habitar máis aló da vivenda propia, primando as relacións dentro da comunidade e co barrio.