Así foi a xuntanza do mércores 11 de novembro

O día 11 de novembro de 2015 celebrouse a segunda reunión aberta ao público de Outra Forma de Vivenda no centro cultural Ágora. Comezouse facendo un breve resumo das ideas principais do proxecto para recordarllo ás persoas que asistiron á anterior reunión e informar a posibles persoas